ETELE TRAVEL - Egyéb (nem Invia) értékesítés feltételei

1. Az ETELE TRAVEL Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-375443, Nyilvántartási szám: U001944) (a továbbiakban: ETELE TRAVEL) fő tevékenysége az utazásközvetítés.
Az ETELE TRAVEL-nek saját árualapja nincs, az általa közvetített, ill. a közreműködésével lefoglalt utazásokat, utazási, és egyéb szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás) az arra jogosult utazásszervezők, egyéb szolgáltatók (a továbbiakban együtt: Szolgáltató) kínálják, nyújtják, és teljesítik. Az ETELE TRAVEL, mint megbízott, közvetítő, abban működik közre, hogy a Szolgáltató és a megrendelő, utazó (a továbbiakban: Ügyfél, Ügyfelek) között a szerződés létrejöjjön. 
Az Ügyfél által az utazásközvetítő közreműködésével megkötött szerződésekre mindig az adott Szolgáltató szerződési feltételei, tájékoztatói vonatkoznak. Az ETELE TRAVEL az Ügyfélre kötelező szerződési nyilatkozat megtétele előtt tájékoztatja az Ügyfelet a Szolgáltató szerződési feltételeiről, tájékoztatóiról, ill. arról a web oldalról, amelyen a szükséges információk elérhetők. A Szolgáltatás megrendelésére a Szolgáltató szerződési feltételeinek, tájékoztatóinak elfogadásával van lehetőség. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a teljesítés kötelezettsége, és felelőssége az Ügyféllel szemben mindig a Szolgáltatót és nem az ETELE TRAVEL-t terheli.
Az ETELE TRAVEL az utazásokról, utazási szolgáltatásokról a Szolgáltatóktól kapott, a web oldalra feltöltött, vagy más módon teljesített adatszolgáltatás szerint tájékoztatja az Ügyfeleket. Az ETELE TRAVEL sem a Szolgáltatók adatszolgáltatásáért, annak teljességéért, és helyességéért, sem a fentiek szerint létrejött szerződések teljesítéséért az Ügyféllel szemben nem tartozik felelősséggel.
 
2. Az ETELE TRAVEL web oldalán megjelenő Szolgáltatások leírások
Az ETELE TRAVEL web oldalán megjelenő Szolgáltatások leírását, a részvételi díjakat, a részvételi díjon felül fizetendő egyéb díjakat, az indulási időpontokat, és a Szolgáltatásra vonatkozó egyéb információkat (a továbbiakban: Szolgáltatás leírás) az azokat nyújtó Szolgáltatók töltik fel a web oldalra. A Szolgáltatás leírások helyességéért a felelősség az adott Szolgáltatót terheli, a Szolgáltatás leírások helyességéért az ETELE TRAVEL felelősséget nem vállal.
 
3. Az ETELE TRAVEL web oldalán megjelenő Szolgáltatások elérhetősége, foglalhatósága
Az ETELE TRAVEL web oldalán a Szolgáltatások, Szolgáltatás leírások, kalkulációk tájékoztató jelleggel jelennek meg, nem minősülnek sem ajánlatnak, sem ajánlati felhívásnak, és nem keletkeztetnek ajánlati, ill. szerződéskötési kötelezettséget, sem a Szolgáltató, sem az ETELE TRAVEL számára. A web oldalon megjelenő Szolgáltatás leírások időről időre frissítésre kerülnek, azonban a Szolgáltatások elérhetősége, foglalhatósága két frissítés között is folyamatosan változik, ezért előfordulhat, hogy a web oldalon látható Szolgáltatás az Ügyfél érdeklődésének időpontjában már nem értékesíthető, nem érhető el, vagy csak módosult ár- és/vagy egyéb feltételek mellett érhető el. A változtatás jogát az ETELE TRAVEL és a Szolgáltatók fenntartjá.
 
A web oldalon szereplő helyesírási hibáért, elírásért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, elfogyott helyekért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibájáért, a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget az ETELE TRAVEL nem vállal. A web oldal tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz, a végleges adatokat az ETELE TRAVEL részéről elküldésre kerülő ajánlat tartalmazza.
 
4. A foglalás menete:
 
4.1. Az Ügyfél személyesen, vagy e-mailben, vagy telefonon eljuttatja az ETELE TRAVEL-hez az érdeklődését. 
4.2. Az ETELE TRAVEL megvizsgálja, hogy az érdeklődésben szereplő Szolgáltatás elérhető-e, és milyen feltételekkel, és erről, valamint az esetleges alternatív lehetőségekről tájékoztatja az Ügyfelet (a továbbiakba: Tájékoztatás). A Tájékoztatás részét képezik mindazon információk, amelyek az Ügyfél számára a megrendelésre vonatkozó nyilatkozat megtételéhez szükségesek (pl.: a Szolgáltatás leírás, fizetési- és egyéb szerződési feltételek, megrendelőlap, stb.)
4.3. Amennyiben az Ügyfél a Tájékoztatás alapján megrendelést ad (a továbbiakban: Megrendelés), úgy ahhoz az a Szolgáltató szerződési feltételei szerint, de legalább 8 napig kötve van. 
4.4. Amennyiben a Megrendeléshez előleg-, ill. részvételi díj fizetési kötelezettség kapcsolódik, akkor a Megrendelés akkor lép hatályba, amikor a befizetendő összeg jóváírása a megadott bankszámlán megtörtént, vagy készpénzben kiegyenlítésre került. Amennyiben az Ügyfél a Megrendeléshez tartozó fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, akkor a határidő lejártával a Megrendelés érvényét veszti.
4.5. A szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja, melyről az ETELE TRAVEL értesíti az Ügyfelet (a továbbiakban: Visszaigazolás).
4.6. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelést nem igazolja vissza, akkor a szerződés nem jön létre, és a befizetett előleg-, ill. részvételi díj az Ügyfélnek visszajár.
4.7. Az esetleges eltérésekből eredő problémák, ill. költségek elkerülése érdekében felhívjuk a figyelmet az utazók adatainak pontos, az utazás során használni kívánt útiokmányban foglaltakkal megegyező megadására, amely az Ügyfél felelőssége. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Megrendelés tartalmának elküldés előtti ellenőrzésére.
 
5. Fizetési mód
Az Ügyfélnek a Megrendeléshez kapcsolódó és/vagy a létrejött szerződésen alapuló fizetési kötelezettségeit a Megrendelésben, és/vagy a létrejött szerződésben meghatározott módon és határidőben, elsősorban a megadott bankszámlaszámra történő átutalással kell teljesítenie. Az ETELE TRAVEL utazási irodában továbbá mód van készpénzben történő fizetésre is.
 
6. Végfelhasználói nyilatkozat
Az Áfa tv. 206. §-a alapján az Ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.
    • nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe (tehát magánszemélyként foglal, nem kér cégnévre számlát),
    • adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát, de a megrendelt szolgáltatást nem számlázza tovább),
    • adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát és a megrendelt szolgáltatást továbbszámlázza, ez esetben plusz ÁFA-t is fel kell számolni.
 
7. Utiokmányok, egészségügyi előírások
Az Ügyfél köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, be- és kiutazási szabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani, az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek és károk az Ügyfelet terhelik. 
Az utazáshoz szükséges úti-okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése, a beutazási feltételek, és az egészségügyi előírások betartása az Ügyfél kötelessége és felelőssége. 
Információk elérhetők a Konzuli Szolgálat honlapján https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ , az érintett nagykövetségeken, illetve ilyen kérés esetén az utazási iroda is tájékoztatást nyújt.
Az utazásban részt vevő kiskorúnak is rendelkeznie kell az adott ország beutazási feltételeit teljesítő, érvényes úti-okmánnyal. Amennyiben a kiskorú utas nem a szüleivel/gyámjával utazik, úgy az utazáshoz a szülő vagy gyám nyilatkozata szükséges. 
Nem magyar állampolgárok az adott célország konzuli szolgálatánál vagy a Nagykövetségen tájékozódhatnak a beutazási feltételekről.
 
8. Reklamációk
Az ETELE TRAVEL közreműködéséve megkötött szerződéseket a Szolgáltatók teljesítik. Amennyiben a szerződésre vonatkozó reklamáció, igény az ETELE TRAVEL-hez kerül benyújtásra, úgy azt az ETELE TRAVEL továbbítja a Szolgáltatóhoz elintézés céljából.
 
9. Repülőjegyek foglalására vonatkozó eltérő feltételek
A repülőjegy megrendelése, vásárlása esetén légi személyszállítási szerződés jön létre az Ügyfél és a légitársaság között, melyre a légi személyszállítási szerződésre vonatkozó jogszabályok, és az adott légitársaság szerződési feltételei, szabályzatai vonatkoznak, melyek a légitársaságok honlapján érhetők el.
A repülőjegy ára a foglalás pillanatában rendelkezésre álló helyek alapján határozható csak meg. A kiajánlott repülőjegy díjtétele csak a foglalás napján garantált. A légitársaságok fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a ki nem állított jegyek árát, és feltételeit a megadott jegykiállítási határidőn belül is bármikor módosíthatják.
A repülőjegy foglalás visszaigazolását az Ügyfél által megadott e-mail címre küldjük el. Az e-mailek fogadása az Ügyfél felelőssége, azért sem a Szolgáltató, sem az ETELE TRAVEL nem vállal felelősséget.
A repülőjegy foglalásról kapott visszaigazolás utazásra nem jogosít. A visszaigazolás feltünteti, hogy az Ügyfél milyen módon kapja meg az utazáshoz nélkülözhetetlen elektronikus repülőjegyet.
A repülőjegy árának megfizetése előtt az Ügyfél köteles az alábbi adatok helyességét ellenőrizni:
  • családnév, keresztnév, az utas neme,
  • az indulás és érkezés helyszíne és az esetleges tranzitállomások,
  • az indulás és érkezés dátuma,
  • a repülés időpontja,
  • a megválasztott poggyász,
  • a check-in módja és feltételei.
Az ÁFÁ-s számla igényt előre, a fizetés előtt kell az Ügyfélnek jeleznie.
Az utasok adatait az érvényes és az utazáshoz használt dokumentumban (útlevél, vagy személyi igazolvány) szereplő módon kell megadni. A légitársaságok megtagadják a fuvarozást, amennyiben az azonosításra használt dokumentumban és a repülőjegyben eltérő adatok szerepelnek.
 
Amennyiben az Ügyfél (utas) a fizetés előtt nem ellenőrzi az adatait és azok helytelenül kerültek feltüntetésre (ilyennek tekintendő a helytelenül feltüntetett család- és utónév, illetve a kettő felcserélése) a Szolgáltató, ill. az ETELE TRAVEL nem felel az Ügyfelet (utast) ebből kifolyólag érő esetleges károkért.
 
Az adatok kitöltésével és a foglalás lezárásával az Ügyfél (utas) hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésre bocsátott adatokat a repülőjegy kiállítása céljából feldolgozzák.
 
A menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontok nem szavatoltak és nem részei a jelen általános szerződési feltételeknek.
 
Az Ügyfél (utas) felelőssége meggyőződni arról, hogy a megvásárolt útvonalon a légitársaságok előírják-e kötelezően az online utasfelvételt (check-in) az adott repülőjárat(ok)ra. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő esetleges többletköltségekért sem a légitársaság, sem az ETELE TRAVEL nem vállal felelősséget.
 
Az Ügyfél (utas) felelőssége meggyőződni arról, hogy a megvásárolt útvonalon a légitársaságok viteldíjai tartalmazzák-e a kézi és/vagy feladandó poggyász mennyiséget. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő esetleges többletköltségekért sem a légitársaság, sem az ETELE TRAVEL nem vállal felelősséget.
 
A foglalás, illetve a már kiállított repülőjegy kizárólag az adott légitársaság előírásainak megfelelően módosítható, vagy váltható vissza. A foglalásban, illetve a repülőjegyben az útvonal és az utasok neve nem módosítható.
 
A repülőjegyek módosítása, visszatérítése, ha erre lehetőség van, külön szolgáltatásnak minősül, melyért a légitársasági díjakon felül az ETELE TRAVEL 5 000 Ft/jegymódosítási/lemondási díjat számít fel.
 
Amennyiben az Ügyfél (utas) oda-vissza jeggyel rendelkezik, és a jegy valamely szakaszát nem használja fel ("no-show"), úgy a légitársaság automatikusan törli a jegyhez tartozó foglalást, és a további szakaszoknál megtagadja az utas szállítását.
 
Amennyiben az utazó a repülőjáratra való bejelentkezéséhez nem jelenik meg kellő időben a repülőtéren, a légitársaság megtagadhatja a repülőjáratra való jegykezelést, beszállítást és fuvarozást és az utazó úgynevezett „No Show” státuszt kap. Ennek további következménye lehet a csatlakozó járatra vagy hazautazásra szóló repülőjegy, vagy szakaszjegy törlése, illetve annak későbbi felhasználásának megtagadása a légitársaság részéről. Bővebb információt erre vonatkozóan az érintett légitársaság tud adni a helyszínen.
 
A repülőjegy ára az ETELE TRAVEL irodájában készpénzben, vagy átutalással fizethető ki, bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.
 
Amennyiben a fizetés, vagy a kapcsolatfelvétel a foglalást követő 24 órán belül nem történik meg, akkor a foglalás automatikusan törlésre kerül.
 
A ki- és beutazáshoz szükséges dokumentumok, okmányok biztosítása, és az egészségügyi előírások betartása az Ügyfél (utas) felelőssége. Sem a légitársaság, sem az ETELE TRAVEL nem vállal felelősséget azért, ha az utazás a szükséges dokumentumok, okmányok, vízum, ill. az egészségügyi előírások betartása hiányában meghiúsul. Az ETELE TRAVEL az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad, de a fenti feltételeket nem ellenőrzi. A nemzetközi előírások általában a visszaérkezés dátumát követő további 6 hónapos érvényességet írnak elő az okmányok (útlevél, személyi igazolvány) esetében.
   
10. Biztosításokra vonatkozó eltérő feltételek
 
Az ETELE TRAVEL-nél az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) által kínált utazási biztosítások köthetők meg, melyeknek részletes feltételei az EUB https://eub.hu honlapján érhetők el.
A biztosítás megkötése esetén a biztosítási szerződés az Ügyfél és az EUB között jön létre, és arra az EUB biztosítási feltételei vonatkoznak.
A biztosítási szerződés létrejöttének feltétele a biztosítási díj Ügyfél részéről történő kiegyenlítése.